Aula Magna wil open en goed-geïnformeerde reflecties en debatten promoten over alle dimensies van de toekomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Vastbesloten om te ageren buiten de taal- en partijpolitieke zuilen, brengt Aula Magna alle Brusselaars samen die op een intelligente wijze het welzijn van alle Brusselaars en de stad haar rol als Belgische en Europese hoofdstad willen verzoenen.


Lees over onze geschiedenis, onze methodologie en onze organisatie voor een breed overzicht van onze struktuur en aktiviteiten. Wees vrij onze Statuten te lezen en stel desgewenst uw kandidatuur om lid te worden.


Bekijk de lijst van onze toekomstige evenementen, en neem kennis van onze publikaties sedert 2005.


Schrijf u in op onze mailing lijst en/of word Lid als u op de hoogte van onze aktiviteiten wenst gehouden te worden. 

Presentatie

    Overzicht

    Ontstaan

    Benadering   

    Organisatie

    Statuten

    "Aula Magna"?


Evenementen

& Publikaties


Links


Kontakten